מחירון

מחירון למינויים חדש​ים:

מנויים אשר נרשמים למרכז הספורט בפעם הראשונה.

סוג המנוי יחיד נלווה #1 נלווה #2 נלווה #3 נלווה #4 נלווה #5 נלווה #6
משפחת סטודנט-אוניברסיטת בן גוריון 0 1,945 2,650 2,937 3,146 3,382 3,535
עובד אוניברסיטה 1,106 2,113 2,674 2,967 3,176 3,412 3,565
​​גמלאי אוניברסיטה 969 1,848​ - - - - -
סטודנט חוץ 1,641 3,586 4,291 4,659 4,914 5,168 5,360
בוגרים, עובדי בי"ח והמכללה הטכנולוגית 2,309 3,586 4,291 4,659 4,914 5,168 5,360
ועדים 2,324 3,543 4,212 4,570 4,810 5,053 5,146
אורחים 2,861 4,375 5,205 5,644 5,937 6,233 6,344

הערות:

  • נלווה למנוי מתייחס לקרבה ראשונה, דהיינו בן/בת זוג וילדים עד גיל 21.
  • המחיר כולל דמי רישום ותג כניסה.
  • המחירים אינם כוללים חדר כושר.

מחירון למנויים קיימים:

מנויים אשר קיימים במערכת מרכז הספורט ויש להם את תג הכניסה.

סוג המנוי יחיד נלווה #1 נלווה #2 נלווה #3 נלווה #4 נלווה #5 נלווה #6
משפחת סטודנט-אוניברסיטת בן גוריון 0 1,915 2,590 2,847 3,026 3,232 3,355
עובד אוניברסיטה 1,076 2,053 2,584 2,847 3,026 3,232 3,355
סטודנט חוץ 1,461 3,376 4,051 4,389 4,614 4,838 5,000
בוגרים, עובדי בי"ח והמכללה הטכנולוגית 2,129 3,376 4,051 4,389 4,614 4,838 5,000
ועדים 2,144 3,333 3,972 4,300 4,510 4,723 4,786
אורחים 2,681 4,165 4,965 5,374 5,637 5,903 5,984

הערות:

  • נלווה למנוי מתייחס לקרבה ראשונה, דהיינו בן/בת זוג וילדיהם עד גיל 21.
  • המחירים אינם כוללים חדר כושר​​.
  • דמי רישום ישולמו באם עברה שנה ממועד סיום המינוי האחרון.

מחירון למנויים קיימים:

מנויים אשר קיימים במערכת מרכז הספורט ויש להם את תג הכניסה.

המוצר המחיר
למנויים חדשים או קיימים: מחיר חודשי הכולל בריכה וחדר כושר 800 ₪
חדר כושר 500 ₪
כרטיסיית אורח 5 כניסות - מנוי רגיל 305 ₪
כרטיסיית אורח 10 כניסות - מנוי רגיל 580 ₪
כרטיסיית אורח 5 כניסות- סטודנט של בן גוריון 255 ₪
כרטיסיית אורח 10 כניסות- סטודנט של בן גוריון 480 ₪
כרטיסיית אורח 10 כניסות- עובד אוניברסיטה 430 ₪
כרטיס כניסה חד פעמי לאורח של סטודנט מבן גוריון - ימים א'-ה' 60 ₪
כרטיס כניסה חד פעמי לאורח של סטודנט מבן גוריון - ימים ו'-ש' 70 ₪
תווית חניה 20 ₪
תג 30 ₪
לוקר 200 ₪
חבילת חוגים - זומבה, פילאטיס, עיצוב CORE 400 ₪

הערות:

  • לקוחות אשר בבעלותם תג של כרטיסיה יופחתו 30 ש"ח ממחיר הכרטיסייה.
  • רכישת הכרטיסיות מותרת אך ורק למנויים/סטודנטים ועובדים של בן גוריון.
  • כרטיס אורח יכובד אך ורק בליווי המנוי/הסטודנט בעת הכניסה למרכז הספורט. הכרטיסייה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. כרטיסייה שתימצא בידי גורם אחר, תוחרם וכספה לא יוחזר.