הצהרת נגישות

מרכז הספורט והנופש באוניברסיטת בן גוריון בנגב (ע"ר) ( "מרכז הספורט") רואה חשיבות בהנגשת שירותיו באופן שוויוני לכל אדם, לרבות הנגשת המידע באתר האינטרנט של המרכז. מרכז הספורט פועל להנגשת שירותיו באופן שוויוני מזה שנים רבות והוא מתמיד בכך בהתאם לדרישות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והתקנות על פיו ואף למעלה מכך, תוך שיפור מתמיד.
(הצהרת הנגישות באתר עודכנה בתאריך 08.05.2022)

התאמות נגישות במתקני מרכז הספורט:
מרכז הספורט עושה מאמץ מתמיד להנגיש את מתקניו. הפרטים על סידורי הנגישות במרכז הספורט מפורטים להלן.
· הותקנו מאחזי יד בכול גרמי המדרגות.
· ישנם שילוטי הכוונה.
· התקנת משטחי אזהרה וסימון מהלכי מדרגות.
· ישנם תאי שירותים ומקלחות לנכים.
· ישנו מתקן להורדת נכים לבריכה.
· ישנן חניות נכים.
התאמות נגישות באתר האינטרנט
באתר האינטרנט בוצעו התאמות נגישות בין היתר בהתאם להמלצות התקן הישראלי ת”י 5568. ההתאמות נבדקו באמצעות הדפדפנים הנפוצים, "גוגל כרום, ו- "אינטרנט אקספלורר". האתר מאפשר בין היתר: שינוי חזותי, מבנה האתר נוח וקל לשימוש ולתפעול משולב תפריט עליון, הדגשת קישורים, שינוי גווני האתר, ניגודיות הפוכה, רקע בהיר, פונט קריא, שינוי גודל טקסט, אפשרות לשימוש בשדה חיפוש להגעה לכל עמודי האתר ועוד.
פרטי רכז הנגישות
מנהל הבטיחות במרכז הספורט, מר יהודה איטח, מונה כרכז הנגישות של מרכז הספורט ומשמש כתובת לכל פנייה בנושא.
יהודה איטח, דואר אלקטרוני yehuda@yssafety.co.il :
טלפון: 052-5793017