מחירון מרכז הספורט

סוג מנוי אורחים חיצוניים
יחיד 3,217
שניים ראשונים מאותו בית אב 4,998
זוג + ילד* 5,958
זוג + 2 ילדים* 6,449
זוג + 3 ילדים* 6,764
זוג + 4 ילדים* 7,084
זוג + 5 ילדים* 7,181

*ילד מתחת לגיל 21

מחירון כניסה לבריכות
כרטיסים חד פעמיים- כל ימות השבוע

ימי חול שבת
כרטיס כניסה חד פעמי ₪ 55 ₪ 70
• רק מנוי/סטודנט/חבר סגל אונ' רשאי לרכוש כרטיס כניסה יומי בהצגת תעודה תקפה בלבד.
• ניתן לרכוש באמצעות כרטיס אשראי/מזומן.
• בסכום של למעלה מ-XXXX ש"ח ניתן לשלם באשראי בשני תשלומים שווים ללא ריבית
• הכרטיס כניסה הינו לבריכות בלבד ואינו מקנה כניסה לחוגים או לחד"כ של מרכז הספורט
• מרכז הספורט רשאי לסגור חלק מהבריכות / המסלולים, ללא הודעה מראש.
• ניתן לרכוש את כרטיס כניסה במשרד המנויים הנמצא בסמוך לכניסה למרכז.
• שעות פתיחה משרד המנויים:בימים א'-ה' בין השעות 9:00 עד 17:00
ביום ג' – המשרד ייסגר בשעה 18:00
בימי ו' מ- 9:00 עד 15:00
בימי שבת מ- 09:00-15:00