מגרשי טניס

המגרשים משמשים את המנויים, הסטודנטים, החוגים השונים וכן את שחקני הספורט הייצוגי.

המגרשים

6 מגרשי טניס

במרכז הספורט קיימים 6 מגרשי טניס. המגרשים משמשים את המנויים, הסטודנטים, החוגים השונים וכן את שחקני הספורט הייצוגי.

ניתן להזמין מגרש מראש בטלפון: 08-6461686 (שלוחה 0).