Uncategorized

שיפוץ מתחם המלתחות הישנות

ברצוננו להודיע על שיפוצים שייערכו במלתחות הישנות בין התאריכים 10-14.12.23 ועל כן המלתחות יהיו סגורות לשימוש! לקוח שברשותו לוקר, יוכל לגשת להוציא/להחזיר את חפציו מהלוקר כרגיל לאורך כל התקופה הנ”ל. המלתחות החדשות עומדות לשירותכם.