Uncategorized

8.3 יום האישה במרכז!

המנויות שלנו מוזמנות להביא חברה לבלות איתה יום במרכז הספורט.

כניסה תתאפשר בין השעות 8:30 ל 13:00

יש לעבור דרך משרד המנויים טרם הכניסה למרכז הספורט(אורחת אחת למנויה).

מוזמנות ליהנות משייק בריא ומרענן 1+1